Dự án cầu Trà Giang
Ngày 24/04/2020

Dự án cầu Trà Giang được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 17/10/2012

Tên dự án: Dự án cầu Trà Giang

- Quy mô dự án: tổng chiều dài cầu là 675,9m, chiều rộng cầu là 12m

- Tổng vốn đầu tư: giai đoạn 1 là 404 tỷ đồng

- Địa điểm đầu tư: 2 huyện Kiến Xương và Thái Thụy

- Hình thức đầu tư: BT

- Địa chỉ liên hệ: Sở Giao thông vận tải Thái Bình. Điện thoại:0363.645.356

Tin liên quan