Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm kỹ thuật cận lâm sàng và trạm biến áp Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư
Ngày 23/11/2020

Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm kỹ thuật cận lâm sàng và trạm biến áp Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư

  • Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm kỹ thuật cận lâm sàng và trạm biến áp Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư
  • Địa điểm thực hiện: Huyện Vũ Thư
  • Tên Chủ đầu tư: BQL đầu tư xây dụng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh
  • Văn bản phê duyệt chấp thuận dự án: QĐ2697/QĐ-UBND ngày 19/10/2019
  • Tổng vốn đầu tư 33.000 triệu đồng
  • Thời gian hoàn thành: Không quá 03 năm kể từ khi khởi công

 

Tin tức khác