Giới thiệu chung Xã Tây Sơn
Ngày 24/04/2020


Địa lý: Xã  nằm ở phía bắc của  Huyện Kiến Xương:
•    Đông giáp Xã An Bình….
•    Tây giáp  Xã  Vũ Đông….
•    Nam giáp  Xã Vũ Sown

Media/222_TaySon/Images/dinh-lai-tri.jpg


•    Bắc giáp  Sông Trà Lý…
Lịch sử: 
Mô tả quá trình lịch sử 
Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn
Xã có 3 trường gồm: Trường mầm  non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở 
Giao thông: Mô tả thông tin giao thông
Xã có 6km đường liên xã, 3km đường đê Trà Lý, 9km đường liên thôn
Kinh tế:Mô tả kinh tế địa phương
Là xã thần nông, chủ yếu canh tác nông nghiệp và chăn nuôi, số lao động dôi dư đi lao động tự do ở các nơi khác.
 

Tập tin đính kèm