Lễ hội Đình Lại Trì
Ngày 07/07/2020

Lẽ hội được tổ chức vào ngày 11,12,13 tháng 9 âm lịch hàng năm. Đây là ngày hội văn hoá tinh thần cua nhân dân trong xã Tây Sơn và bà con du khách thập phương.

Tin liên quan