Phiên trù bị đại hội MTTQ xã Tây Sơn nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 23/01/2024

Ngày 19/01/2024 MTTQ Việt Nam xã tây sơn tiến hành đại hội phiên trù bị. Tại phiên đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm ban thường trực MTTQ xã. Đồng thời hiệp thương giới thiệu Thành viên MTTQ Việt nam xã Nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời bầu thành viên MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029 với 43 thành viên, bầu đoàn đại biểu dự Đại Hội MTTQ Huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2024-2029. Sau phien trù bị các thành viên tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch và Ban thường trực MTTQ việt nam xã Tây Sơn niệm kỳ 2024-2029. Sau đây là một số hình ảnh phiên trù bị

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 241
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác