1. Hội đồng nhân dân
  • Trần Việt Lào

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0359903465

  • Nguyễn Đức Dương

   Chức vụ: Chủ tịch HDND xã

   SĐT: 0983012305

  1. Ủy ban nhân dân
   • Tạ Xuân khiết

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0983888582

   • Bùi Văn Nghĩa

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 098925709

   • Nguyễn Trung Đĩnh

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0989662603

   1. văn hóa – xã hội
    • Trần Văn Huấn

     Chức vụ: CB văn hóa

     SĐT: 0984535417

    • Nguyễn Văn Quân

     Chức vụ: CB thương binh –xã hội

     SĐT: 0988643262

   2. Ban chỉ huy quân sự xã
    • Nguyễn Văn Độ

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

     SĐT: 0978616010

    • Nguyễn Đức Dương

     Chức vụ: Chính trị viên ban CHQS xã

     SĐT: 0983012505

    • Trần Xuân Trường

     Chức vụ: Chỉ huy phó Ban CHQS xã

     SĐT: 0986446485

    • Đỗ Văn Tùng

     Chức vụ: Chính trị viên phó Ban CHQS xã

     SĐT: 0971496555

   3. Trạm y tế xã
    • Nguyễn Xuân Hoài

     Chức vụ: Trưởng trạm y tế

     SĐT: 0988963879

   4. Ban Công an xã
    • Đàm Trọng Bằng

     Chức vụ: Trưởng Công an xã

     SĐT: 0904358269

    • Phí Tiến Vinh

     Chức vụ: Công an thường trực

     SĐT: 0904358269

    • Bùi Văn Quỳnh

     Chức vụ: Phó công an xã

     SĐT: 0915656025

    • Nguyễn Hoàng Long

     Chức vụ: Công an thường trực

     SĐT: 0974106155

    • Tuấn Anh

     Chức vụ: Công an thường trực

   5. địa chính - xây dựng
    • Nguyễn Văn Cường

     Chức vụ: CB địa chính

     SĐT: 0974892962

    • Nguyễn Văn Hải

     Chức vụ: CB xây dựng

     SĐT: 0989077369

    • Mai Văn Tuấn

     Chức vụ: Công chức địa chính

     SĐT: 0978098670

   6. văn phòng – thống kê
    • Đỗ Quang Thiện

     Chức vụ: Công chức Văn Phòng UBND xã

     SĐT: 0969492821

    • Lại Văn Biền

     Chức vụ: Công chức văn phòng UBND xã

     SĐT: 0981596556

   7. tài chính - kế toán
    • Vũ Thị Ngọc

     Chức vụ: Tài chính kế toán

     SĐT: 0984757458

   8. Thôn Tiền Phong
    • Trần Công Vần

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - trưởng thôn

     SĐT: 0987298530

    • Bùi Quang Vinh

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0347910442

    • Vũ Xuân Tứ

     Chức vụ: Chi ủy viên - thôn phó

     SĐT: 0396185297

   9. Thôn Hợp Tiến
    • Trần Văn Lực

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn

     SĐT: 0987637042

    • Bùi Thị Thúy

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0936734665

    • Nhâm Thị Út

     Chức vụ: Chi ủy viên - thôn phó

     SĐT: 0377389209

   10. Thôn Bình Sơn
    • Đoàn Ngọc Lưu

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng thôn

     SĐT: 0394215231

    • Vũ Văn Được

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

     SĐT: 0988731516

    • Bùi Thị Thanh Nga

     Chức vụ: Chi ủy viên

     SĐT: 0977683856

    • Trần Đăng Hải

     Chức vụ: Thôn phó

     SĐT: 0923985133

   11. Thôn Đồng Tâm
    • Trần Mạnh Hùng

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn

     SĐT: 0979650479

    • Bùi Thị Thúy

     Chức vụ: ĐUV -Bí thư chi bộ

    • Vũ Văn Đồi

     Chức vụ: Chi ủy viên - thôn phó

     SĐT: 0988700926

   12. Thôn Thống Nhất
    • Hà Đông Đức

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn

     SĐT: 0988370278

    • Hà Văn Điển

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0339534090

    • Bùi Văn Tuất

     Chức vụ: Chi ủy viên - thôn phó

   13. Thôn Hoa Nam
    • Vũ Đức Tiến

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - trưởng thôn

     SĐT: 0986207071

    • Trần Nam Tiến

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0915872479

    • Trần Lưu Huỳnh

     Chức vụ: Chi ủy viên - thôn phó

   14. Thôn Đại Hải
    • Nguyễn Văn Thịnh

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn

     SĐT: 0396101935

    • Nguyễn Thị Mai Dung

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    • Nhâm Hải Yến

     Chức vụ: Chi ủy viên-thôn phó

   15. Thôn Văn Hồng
    • Trần Xuân Thành

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0963719463

    • Bùi Thi Mị

     Chức vụ: Chi ủy viên-thôn phó

    • Bùi Minh Vương

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0976577442

    • Nguyễn Cao Miên

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

     SĐT: 0353573238

   16. Thôn Trung Bắc
    • Bùi Thị Hường

     Chức vụ: phó BT chi bộ - Trưởng thôn

     SĐT: 0985878068

    • Bùi Văn Thuyết

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0352576154

    • Bùi Mạnh Chư

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0363258293

    • Nguyễn Thị Huyền

     Chức vụ: chi ủy viên

     SĐT: 0987418497

   17. Thôn Đại Du
    • Bùi Xuân Lập

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0986966534

    • Nguyễn Văn Mười

     Chức vụ: phó trưởng thôn

     SĐT: 0975903015

    • Bùi Văn Kháng

     Chức vụ: bí thư chi bộ

     SĐT: 0388162422

    • Bùi Văn Khuynh

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

     SĐT: 0906001731

    • Lương Thị Hồng Nhung

     Chức vụ: chi ủy viên

     SĐT: 0969095992

   18. Thôn Quyết Tiến
    • Bùi Thị Hoa

     Chức vụ: trưởng thôn

     SĐT: 0345284088

    • Mai Thị Quyên

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0395044133

    • Phạm Văn Tâm

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0367925064

    • Bùi Đình Sơn

     Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

     SĐT: 0987544296

    • Bùi Xuân Kế

     Chức vụ: Chi ủy viên

   19. Thôn Tân Hùng
    • Nguyễn Văn Tuấn

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0358660198

    • Nguyễn Văn Muộn

     Chức vụ: Trưởng Thôn

     SĐT: 0395324630

    • Nguyễn Trung Hiếu

     Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ

     SĐT: 0339519073

    • Trần Xuân Diện

     Chức vụ: Chi ủy viên

     SĐT: 0983850339

    • Phí Ngọc Chát

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0368674237

   20. tư pháp – hộ tịch
    • Vũ Xuân Mác

     Chức vụ: Công chức tư pháp

     SĐT: 0988124461

    • Trần Đình Khải

     Chức vụ: Công chức tư pháp

     SĐT: 0986891462

   21. Thôn Quang Minh
    • Trần Đình Dự

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0984988743

    • Bùi Văn Thái

     Chức vụ: bí thư chi bộ

     SĐT: 0393284162

    • Đặng Phúc Lai

     Chức vụ: Chi ủy viên

     SĐT: 0348257904

    • Bùi Cao Chanh

     Chức vụ: Thôn phó

     SĐT: 0975641159