Tin kinh tế
30/03/2023
Hình ảnh về gạo nếp thơm truyền thống Vũ Tây được trung bầy tại hội thảo đầu tư thương mại của Bộ công thương kết hợp với UBND tỉnh Thái Bình là một trong mặt hàng tiêu biểu của tỉnh
22/03/2023
Một số hình ảnh ra măt sản phẩm OOCP gạo nếp thơm truyền thồn Vũ Tây tại hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh 2022
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.