Văn Hóa – Xã hội
07/11/2023
Ngày 25/10/2023 Xã Tây Sơn long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đình Làng Lại Trì Năm 2023. Sau đây là một số hình ảnh trong lễ khai mạc
07/11/2023
sau đây là một số hình ảnh của hội thi
24/10/2023
Một số hình ảnh lễ rước ông chủ tế vào đình để mở lễ hội Đình làng Lại Trì năm 2023