Tuyên truyền
07/08/2023
Về dự có đồng chí lãnh đạo bảo hiểm xã Hội huyện Kiến Xương về trực tiếp truyền đạt và trả lới các ý kiến của những người dự hội nghị. đồng chí chủ tịch về dự và phát biểu ý kiến nêu giải pháp và những kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ từ nay đén cuối năm.